Pagrindinis puslapis Spauda Kontaktai
separator
Buderus
Servisas Informacija priežiūros centro specialistams> koronavirusas

Informacija priežiūros centro specialistams apie koronavirusą

Nuotolinis aptarnavimas yra saugus!
Partnerių saugumas yra svarbiausias mūsų prioritetas

Informacija priežiūros centro specialistui!

Įmonės daro viską saugumo užtikrinimui. Jūs taip pat galite prisidėti prie šių priemonių įgyvendinimo!
Dėl naujo tipo viruso (koronaviruso) plitimo, darbe su klientais, mes norime duoti kelias rekomendacijas, kiek galima didesnei apsaugai ir saugumui užtikrinti.
Priežiūros centro specialistas turi vieną didelį pranašumą: jis važiuoja savo automobiliu ir katilinėje paprastai dirba vienas. Taip pat ir grįždamas automobilyje jis yra vienas. Tai reiškia, kad užsikrėtimo rizika yra daug mažesnė nei daugelyje kitų profesijų grupių.

Todėl, laikantis rekomenduojamų atsargumo priemonių, jo darbas atliekamas saugiai.

  • Laikykitės Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingų tarnybų rekomendacijų
  • Reguliariai ir kruopščiai plaukite rankas muilu
  • Naudokite dezinfekavimo priemones arba vienkartines pirštines ir tinkamai jas sunaikinkite
  • Pasisveikindami neduokite rankos nei klientams, nei kolegoms (šypsena puikiai pakeis rankos paspaudimą)
  • Venkite kontakto su patalpoje esančiais klientais.
  • Bendrai: laikykitės 2 metrų atstumo nuo kitų – tiek klientų, tiek kolegų.

Priežiūros darbas, laikantis atstumo nuo kitų žmonių, yra saugus

Vykdyti toliau pateiktus nurodymus yra svarbu, viena vertus, partnerius ir klientus apsaugoti nuo koronaviruso, kita vertus, ir toliau teikti priežiūros paslaugas.


Kaip darbdaviai, paslaugų teikėjai ir jūsų partneriai mes esame atsakingi ne tik už savo darbuotojus, bet ir už savo partnerius bei klientus. Tuo pačiu metu svarbu vykdyti veiklą, jei tik įmanoma.
Mūsų požiūriu, šildymo įrangos priežiūra, perdavimas eksploatuoti ar su jos tikrinimu bei remontu susijusių problemų sprendimas yra įmanomas laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl asmens apsaugos nuo koronavirusinės infekcijos.
Mes tikimės, kad mūsų partneriai laikysis higienos nurodymų ir saugaus atstumo tarp žmonių , kad kiek įmanoma labiau apribotų koronaviruso plitimą ir apsaugotų rizikos grupių žmonių gyvybes.

Ar dirbdamas priežiūros specialistu jūs labiau rizikuojate?


Partnerių saugumas yra svarbiausias mūsų prioritetas. Be to, priežiūros specialisto darbas nėra pavojingesnis už galimą užsikrėtimo privačioje aplinkoje pavojų.
Jei priežiūros specialistas laikysis Sveikatos apsaugos ministerijos ir atsakingų tarnybų paskelbtų rekomendacijų, jo situacija netaps pavojingesnė.
Priežiūros centro specialistas turi vieną didelį pranašumą: jis važiuoja savo automobiliu ir katilinėje paprastai dirba vienas. Tai reiškia, kad užsikrėtimo rizika yra daug mažesnė nei daugelyje kitų profesijų grupių.
Imantis priemonių serviso specialistai nepadidina užsikrėtimo rizikos.

Kokios yra pavojingos situacijos?


Kiekviena įmonė kontakto su klientu būdą nustato individualiai: galimas asmeninis kontaktas su klientu (laikantis 2 metrų atstumo) arba iš anksto telefonu susitariama dėl priėjimo prie kliento šildymo sistemos (prieiga klientui nedalyvaujant).
Pavojinga situacija yra pasisveikinimas ir atsisveikinimas su klientu. Įeinant svarbu laikytis 2 metrų atstumo, taip pat ir paskui, sekant klientą iš paskos į katilinę.
Jei klientas nori stebėti darbo eigą, priežiūros specialistas turi paprašyti jo išeiti iš patalpos. Pokalbio metu, pabaigę darbą, taip pat turite laikytis reikalaujamo 2 metrų atstumo. Nepamirškite po darbo kruopščiai nusiplauti rankų!

Ar atliktų darbų aktas turi būti pasirašytas?


Atlikus priežiūros darbus, klientas apie atliktus darbus informuojamas asmeniškai arba telefonu. Susitaręs su klientu, paslaugų specialistas gali užpildyti aktą arba nusiųsti jį e-paštu. Šiuo metu dėl higienos reikalavimų kliento parašo nereikalaujama.

Ar baiminantis užsikrėsti užsakymą galima atšaukti?


Kasdieniniame darbe priežiūros specialistas yra atsakingas už savo tiesioginės veiklos saugumą.
Jei klientas nėra sveikas, jis privalo atšaukti paslaugos užsakymą.